Toimisto avoinna

Ma-Ke 12.00-17.00
To-Pe Suljettu

Alkavat kurssit

AM, A ja B Syventävä vaihe
Joustavasti sopimuksen mukaan Joustavasti sopimuksen mukaan

UUSI 10+10 henkilöauto B kurssi


Tammerkosken Auto-opisto on mukana Autokoululiiton kehittämässä uudessa 10+10 opetusmallissa, jolle TRAFI on myöntänyt kokeiluluvan määräaikaisena. Teoriatunteja on 10 ja ajotunteja kaikkiaan myös 10. Jos koet olevasi nopea oppimaan ja haluat suorittaa ajokortin melko nopeasti ja edullisemmin, kannattaa ilmoittautua saman tien tästä. Kurssin nimi on B10+10. Paikkoja on myönnetty rajallinen määrä tähän kokeiluun.


Suosittu 10+10 kokeilu jatkuu kesän yli


Trafi myönsi Autokoululiitolle joulukuun alussa historiallisen uudistusmielisen kokeiluluvan, jonka ansiosta autokoulujen oppilaat voivat halutessaan suorittaa autokoulun lähes puolella nykyisestä lainvaatimasta määrästä.


10-malli on herättänyt suurta mielenkiintoa, ja oppilaat ovat tarttuneet siihen innokkaasti. Kokeilua jatketaan vuoden loppuun, joulukuun viimeiseen päivään asti.


Autokoululiitto ohjeisti joulukuussa 2016, että kokeilun ensimmäiseen osioon voi osallistua oppilaita, jotka ennättävät suorittaa autokoulukurssin kokonaisuudessaan maaliskuun loppuun mennessä. Nyt kokeilun toinen osio jatkuu kesän yli, aina vuoden loppuun asti. Kokeiluun osallistuvan oppilaan tulee suorittaa teoriakoe viimeistään 31.12.2017 mennessä, jolloin oppilas aloittaa kokeilumallin mukaisen tutkinnon suorittamisen. Kunhan tähän annettuun määräaikaan ehtii, varmistaa oppilas myös sen, että saa suorittaa tutkinnon loppuun saakka kokeilumallin mukaisen vähimmäisopetusmäärän mukaan.


Kokeiluun osallistuminen on ollut autokoulun oppilaille mahdollista nyt noin vuoden alusta asti. Kyseessä on siis edelleen suhteellisen tuore ilmiö, mutta ensimmäisiä kymppiläisten ajokokeita on jo nähty ja kokemukset ovat hyviä. Joillekin oppilaille se soveltuu erityisen hyvin, mutta kaikille kymmenen tuntia ei missään nimessä riitä.


Ja toki on niinkin, että moni oppilas valitsee tietoisesti mielellään perinteisen mallin, jossa ajetaan enemmän. Kokeilumalli sopii vain joillekin. Asiakkaan valinnanvapauden lisäämisestähän tässä on kyse.


Tutustu uuteen teoriakokeeseen tästä.


Driving Academy on Autokoululiiton laatu- ja ympäristöjärjestelmään hyväksyttyjen autokoulujen yhteinen tunnus. Se takaa laadukkaat ja ympäristöystävälliset autokoulupalvelut yhteisten hyväksi todettujen pelisääntöjen mukaisesti.


Suomalaisessa liikenteessä laatua on turvallisuus, joustavuus ja sosiaalisuus sekä taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys. Tämä on keskeinen osa Tammerkosken Auto-opisto Oy:n kuljettajakoulutusjärjestelmää.


Toiminta-ajatuksemme on tuottaa monipuolisia ja nykyaikaisia koulutuspalveluja, joilla saadaan aikaan ajo- ja ajattelutavoiltaan turvallisia, ympäristöystävällisiä ja muut huomioon ottavia sosiaalisesti liikenteessä toimivia tienkäyttäjiä.


Opetuksemme on turvallista, yksilöllistä ja tapahtuu korkeatasoisin, nykyaikaisin välinein ryhmäopetuksen mahdollisuuksia hyödyntäen.


Olemme erikoistuneet myös moottoripyöräkoulutukseen. Suomen moottoripyöräkouluttajat ry, SMOK, valitsi vuoden 2010 moottoripyöräkouluttajaksi Jarmo Jokilammen. Titteli myönnettiin nyt kymmenennen kerran.


Tervetuloa Auto-opistoon!

Laatuun voi luottaa


Autokouluille on kehitetty ISO 9001 -laatujärjestelmä jo vuonna 1997. Järjestelmä elää ja kehittyy koko ajan, ennen muuta asiakkailta saadun palautteen perusteella. Järjestelmän on sertifioinut SFS-Inspecta sertifiointi Oy. Tammerkosken Auto-opisto Oy, joka on toiminut Pirkanmaalla vuodesta 1963 lähtien, liitettiin laatujärjestelmään ensimmäisten autokoulujen joukossa vuonna 1998.


Taloudellinen ajotapa ja ekologinen auton käyttö ovat keskeisiä asioita Driving Academy -autokoulun opetuksessa. Taloudellinen ajotapa näkyy selkeänä säästönä kuljettajan kukkarossa. Ekologisella auton käytöllä on suuri merkitys sekä ympäristön että ihmisten hyvinvoinnille. Kun yhä useampi kuljettaja kiinnittää ympäristöasioihin huomiota, tuloksia syntyy.


Suomalaisille autokouluille kehitettiin ympäristöjärjestelmä vuonna 2001. ISO 14001- sertifikaatin sille myönsi SFS-Inspecta Sertifiointi Oy. Ympäristöjärjestelmään Tammerkosken Auto-opisto Oy liitettiin samaan aikaan.

Oppiminen on yksilöllistä


Autokoulussamme opit taloudellisen ajamisen taidot heti alusta pitäen sekä saat hyviä vinkkejä ekologiseen auton käyttöön. Kulutusmittarin avulla voit itse seurata ajamisesi taloudellisuutta ajotunneilla. Myös kouluautojemme polttoaineen kulutusta seurataan ja tilastoidaan jatkuvasti.


Kaikki kurssimme sisältävät vähimmäisopetusmäärän lisäksi aina toimistopalvelut, parhaan oppimateriaalin, teoriaharjoittelut netissä ja autokoululla sekä oman opettajan koko autokoulun ajaksi.


Henkilöauto Perusvaihe


Opetus tapahtuu turvallisilla ja nykyaikaisilla henkilöautoilla. Koulumme opettajat käyvät säännöllisesti jatkokoulutuksessa ja näin voit olla varma, että opettajasi tiedot ovat viimeistä piirtoa myöten ajan tasalla.


Luokkaopetuksessa hyödynnetään uusinta tekniikkaa sekä aktiivisia opetusmenetelmiä kuten ryhmätöitä ja tiimityöskentelyä. Kouluautoissa on taloudellisuusmittarit, joiden avulla seurataan polttoaineen kulutusta ja sitä kautta ympäristöystävällisyyttä.


Henkilöauto Harjoitteluvaihe


Harjoitteluvaiheeseen on hyvä osallistua 1-3 kuukauden kuluessa hyväksytyn kuljettajatutkinnon jälkeen.


Tavoitteena on itsenäisen harjoittelun avulla soveltaa ja kehittää perusvaiheessa saavutettuja tietoja ja taitoja sekä erityisesti oppia tunnistamaan omalle ajamiselle tyypillisiä piirteitä.


Harjoitteluvaiheen sujumista seurataan oppimispäiväkirjan avulla. Harjoitteluvaihe sisältää 2 ajotuntia sekä yhden teoriaoppitunnin.


Henkilöauto Syventävä vaihe


Kuljettajaopetuksen syventävä vaihe tulee suorittaa aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin saamisesta ja viimeistään 2 vuoden kuluessa eli ennen lyhytaikaisen ajokortin voimassa olon päättymistä. Koulutukseen kannattaa osallistua heti kun se on mahdollista.


Syventävään vaiheen koulutuksen on tarkoitus antaa sinulle vinkkejä ja ideoita oman ajotaitosi kehittämiseen. Henkilökohtaisella arviointijaksolla paneudutaan erityisesti taloudelliseen ajamiseen, jolloin voit testata mittarin avulla, onko opettajan antamin ohjein mahdollista päästä entistä parempiin tuloksiin.


Rataharjoitteluun voit, ja kannattaakin, osallistua omalla autolla, jos sellainen on käytössäsi. Radalla tehdään erilaisia tehtäviä kuin perusvaiheessa, kun voidaan jo hyödyntää jokaisen omia kokemuksia liikenteestä.


Jos pimeällä ajamisen kurssia ei ole suoritettu perusvaiheessa, se suoritetaan viimeistään syventävän vaiheen yhteydessä. Se on myös mahdollista hoitaa Simulaattorilla, joka on varsin mielenkiintoinen ja opettava kokemus pimellä ajamisen perusteista ja riskeistä.


Mopo


Mopo eli AM-120 tai Mopoauto AM-121 ajokortin saa suorittamalla kirjallisen kokeen ja AM-120 käsittelykokeen tai AM-121 liikennekokeen.


Ajokorttiin sisältyy koulutusta 6 teoriatuntia ja 3 ajotuntia. Järjestämme myös tietoja syventävää vapaaehtoista koulutusta.


Opetus tapahtuu teoriaoppi- ja ajotunneilla ammattilaisen kouluttajan ohjaamana. Siihen sisältyy aina oppimateriaali, ohjattu teoriaharjoittelu ja ajokorttilupahakemuksen hoitaminen.


T-korttiin järjestämme harjoitusta traktorilla ja moottorikelkalla.


Moottoripyörä


Moottoripyöräkoulutus on alue, johon olemme erityisesti panostaneet. Olitpa sitten aloitteleva A1-kuljettaja tai kokeneempi motoristi saat parasta opetusta moottoripyöräilyyn. Kouluttajamme ovat suorittaneet vaativat kouluttajatestit ja heidät on hyväksytty SMOKin moottoripyöräkouluttajiksi. Kouluttajana on Vuoden 2010 Moottoripyöräkouluttaja Jarmo Jokilampi.


Kalusto- ja varusteasioissa emme tingi. Opettajan ja oppilaan välisessä viestinnässä käytössämme on häiriötön puhelinjärjestelmä, ajokalustona Yamaha, Kawasaki, BMW.


Moottoripyöräkoulutuksessa käytössäsi on autokoulun moottoripyörä sekä turvalliset ajovarusteet, paitsi pakollinen kypärä niin myös motoristin turvallisuuden kannalta tärkeät ajopuku, saappaat ja ajohanskat. Moottoripyörällä ajaminen eroaa täysin autolla ajamisesta ja vaatii näin ollen erityistaitoja. Turvallinen harjoittelu ammattitaitoisen kouluttajan kanssa on paras tie motoristiksi.


Kuorma-auto


Kuorma-auto-opetus jakautuu luokka- ja ajo-opetukseen. Jokaiselle oppilaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma luokkaopetukseen läpiviemiseksi. Ajo-opetus pyritään sovittamaan muiden menojesi mukaan.


Opetuksessa käytettävä oppimateriaali tukee oppimistasi sekä kotona että koulussa. Saat lisäksi mahdollisuuden harjoitella liikennetilanteita ja teoriakysymyksiä internetin välityksellä.

Kalusto

Hyundai i30
Citroen C1
Citroen Berlingo
Citroen Berlingo Automaatti
Peugeot Speedfight
Yamaha YBR 125cc
Yamaha DT 125cc
Kymco Quannon 125cc
Kawasaki ER5
Kawasaki ER6
BMW 1200GS Adventure

Moottoripyörä jatkokoulutus


Jos Sinulla on jo aikaisemmin saatu A-ajokortti, mutta tunnet itsesi epävarmaksi, kannattaa tulla harjoittelemaan moottoripyörän perushallintataitoja ennen liikenteeseen lähtöä. Voit varata aluksi vaikka yhden tunnin, jolloin saat käsityksen omista taidoistasi. Harjoitteluun kuuluu aina täydelliset ajovarusteet, sopiva moottoripyörä ja ammattitaitoinen moottoripyöräkouluttaja.


Moottoripyöräkouluttajamme Jarmo Jokilampi valittiin Vuoden 2010 Moottoripyöräkouluttajaksi.


Lisää tietoja jatkokoulutuksesta www.motosurvival.fi


Yrityskoulutus


Järjestämme yrityskoulutusta tilauksesta sopimuksen mukaan.


Koulutusvaihtoehdot:


 • Moottoripyöräkoulutus
 • Talviajokoulutus
 • Ecodrivingkoulutus
 • Teoriakoe


  Teoriakokeeseen voit harjoitella Ajokaistassa. Tunnuksia voit kysellä autokoululta. Voit tulla myös autokoululle harjoittelemaan toimiston ollessa auki.

  Etunimet:

  Sukunimi:

  Syntymäaika:

  Osoite:

  Postinumero:

  Postitoimipaikka:

  Puhelinnumero:

  Sähköposti:

  Valitse kurssi, jolle haluat ilmoittautua:

  Jotain muuta kysyttävää, kerrottavaa yms.

  Henkilökunta


  Jarmo Jokilampi - AM, A, B ja C opetus


  Joni Jokilampi - AM ja B opetus


  Taina Civil - Sihteeri

  Yhteystiedot


  Tammerkosken Auto-opisto Oy

  Keskisenkatu 7

  33710 Tampere


  Toimisto: 0400 636 379

  e-mail: toimisto (a) auto-opisto.com

  Facebook: https://www.facebook.com/TammerkoskenAutoOpisto/

  http://www.auto-opisto.com


  Kartta

  Linkit

  MoTo Survival Finland Mopotaituri
  Suomen Motoristit ry Suomen Moottoripyöräkouluttajat
  Driving Academy Autokoululiitto
  EcoDriving Motiva
  TraFi Ajovarma
  Poliisi Motopassi
  Liikenneturva

  © Tammerkosken Auto-opisto Oy